Boda Registre Civil Barcelona

  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona
  • Registro Civil Barcelona

Registre Civil Barcelona - Bodas

Celebra la boda civil amb validesa legal a Masia Ca N'illa

Per celebrar el casament civil sigui al Registre Civil de Barcelona o directament a Masia Ca N'illa, ja que un cop sol·licitat el trasllat d'expedient ja podreu celebrar el casament civil oficial a la mateixa masia el mateix dia del casament i celebració del banquet, heu de presentar tota al documentació necessària al Registre Civil Barcelona ja sigui presencialment o fer-ho per correu postal en el seu departament de matrimonis.

 
Això s'ha de fer com a mínim amb 4 mesos d'antelació per així poder assegurar-se que tot surti segons el previst. Com organitzar un casament depèn de molts factors, sempre pot sortir algun imprevist i la possibilitat de fer les coses amb temps et dóna molta més tranquil·litat.
 
Un cop el jutge examini vostre expedient, es concertarà una cita on haureu de presentar-amb el vostre DNI o passaport i anar amb un testimoni sempre major d'edat, perquè així s'aprovi la celebració del matrimoni. Aquest expedient té un màxim de durada d'un any, passat aquest termini hauríeu tornar a iniciar en el Registre Civil de Barcelona.
 
Els requisits per casar-se són: la parella ha de ser major d'edat i els estrangers hauran de portar un certificat del seu consolat el qual acrediti el seu estat civil i lliurar-lo al Registre Civil Barcelona.
 
La documentació necessària és: omplir els fulls facilitades pel Registre Civil Barcelona, fotocòpia del DNI, certificat de naixement expedit pel Registre Civil de Barcelona de la localitat de naixement i el certificat d'empadronament. Per realitzar el casament civil a Barcelona, el Registre Civil de Barcelona demana que un dels dos ha de residir a la ciutat.
 
Els casaments a Barcelona se celebren de dilluns a divendres, als matins.
 
Alguns Ajuntaments et deixen reservar la data per al casament mentre s'està tramitant l'expedient esmentat; malgrat això, la data per al casament civil no quedarà tancada fins no haver lliurat la documentació al Registre Civil de Barcelona.
Una altra opció és relitzar els tràmits per a una sol·licitud de canvi d'expedient per a així poder realitzar el vostre casament civil a la mateixa masia ja sigui un divendres, dissabte o diumenge. Per a això s'haurà d'assistir a l'Ajuntament on amb el jutge signareu la documentació per posteriorment oficiar la cerimònia en la masia al mateix dia del casament civil i banquet de noces.

Consulta les nostres propostes de menu TOT inclós per bodes,  click aquí!

 

Registre Civil de Barcelona - trámits matrimoni civil

Per contraure matrimoni és imprescindible l'emissió d'un acte judicial que autoritzi la celebració de l'enllaç a l'Ajuntament o en aquest cas, a la mateixa Masia Ca N'illa, un cop signada la documentació amb el nostre jutge.
 
El matrimoni de casament civil s'ha de sol·licitar amb 5 mesos d'antelació per anar sobre segur. Si un dels contraents és estranger / a llavors s'hauria de sol·licitar uns 6 mesos abans de la boda.Todos aquests terminis són en vista de poder realitzar els tràmits necessaris de l'expedient matrimonial al Registre Civil i que l'Acte Judicial es dicti per abans de la celebració del casament. És molt important iniciar els tràmits per matrimoni civil amb temps.
 
De celebrar el matrimoni casament civil oficial a Masia Ca N'illa, podreu triar la data del casament, només cal preguntar per les dates lliures en què poder celebrar el vostre matrimoni civil i al seu torn el banquet de noces.
 
Per celebrar el matrimoni civil a l'ajuntament, cada un d'ells disposa de diferents especificacions. Per a les bodes civils que se celebren a l'Ajuntament, cal presentar la sol·licitud aprovada amb la data i hora prevista per al casament i al seu torn haver pagat el preu públic per celebració de matrimoni civil, tràmits indispensables. Això ho podreu aconseguir en el servei d'atenció ciutadana. A la vegada, s'ha de tramitar l'expedient matrimonial al Registre Civil de Barcelona.
 
Un cop el Registre Civil de Barcelona emeti l'Acte Judicial, aquest document ja és enviat a l'Ajuntament aprovant l'autorització per al matrimoni de noces civils. A partir d'aquí ja teniu tots els tràmits per al matrimoni civil. Un casament o matrimoni civil celebrada a l'Ajuntament, Registre Civil, Jutjats o en Masia Ca N'illa, té la mateixa validesa i efectes; l'únic que varia és la persona encarregada d'autoritzar aquest matrimoni; podent ser jutge, regidoria o alcaldia del municipi.
 
Podeu celebrar el vostre enllaç de matrimoni o casament civil a Masia Ca N'illa sense estar empadronats a La Garriga o voltants, l'únic que s'ha de fer és que l'expedient ha de ser sol·licitat en el Registre Civil Barcelona o de la localitat en què un de la parella estigui empadronat; indicant allà el lloc on es  vol celebrar la boda civil.
 

 

Celebrar un casament al Registre Civil de Barcelona no aconsegueix tenir la mateixa calidesa que en fer-ho en la nostra masia, els vostres convidats ja estaran al mateix lloc del banquet i s'estalvien un desplaçament al Registre Civil a Barcelona. Amb això, tindran aparcament directe a Masia Ca N'illa i no hauran de buscar aparcar per Barcelona al Registre Civil de Barcelona.
 
Consulta els nostres menus per boda tot inclós! Per a qualsevol dubte us podem ajudar a Masia Ca N’illa.